mieć pod czachą


mieć pod czachą
Być sprytnym, mąrym, lub inteligentnym
Eng. To be smart, clever, or intelligent

Słownik Polskiego slangu. . 2012.